Stop opstigende grundfugt i muren og slip for skimmel

Standsning af grundfugt

Træt af fugt og skimmelsvamp i kælderen?

Bare rolig, vi kan hjælpe dig. For med Isophob K kan vi gøre din kælder tør, hvad enten det drejer sig om en lille fugtplet i hjørnet eller en total gennemvåd kælder, kan vi løse opgaven uden opgravning.

Det er kun nødvendigt at behandle de ramte steder, og på den måde holdes udgifterne på et minimum.

Når behandlingen er udført falder fugtniveauet i muren så meget, at skimmelsvamp ikke længere kan vokse. På den måde flytter skimmelsvampen ud og gør plads til et sundt indeklima.

Standsning af den opstigende/tværgående grundfugt, er en simpel opgave med Isophob K eller Porofin.

Arbejdsgangen er følgende:

  • Afhængig af vægtype bores et hul, pr 12,5 cm eller pr. 25 cm, halvt igennem murværket.
  • Skru låget af de for-doserede flasker og skru den medfølgende spids på, og sæt flasken i hullet.
  • Tag flasken ud når den er tom og luk hullet med mørtel.

Færdigt arbejde. Nu skal væggen bare have lov til at tørre ud. Læs evt. mere om vores ekspertise indenfor skimmelsvamp- og fugtproblemer.

Har du lyst til, at vide mere eller få et besøg, så ring til os på tlf. 40 58 81 15. Telefonen er åben fra 7:00 til 20:00.

Sådan virker produkterne

Porofin og Isophob K virker ved, at etablere en molekyletynd kunststof film inde i murværket, som forhindrer, at der optages mere fugt nedefra. Drivmidlet er ultra ren paraffinolie.

Der sker ingen tilstopning af porerne, tværtimod fordamper alt det vand, muren allerede indeholder. Forskellen mellem de 2 produkter er, at Isophob K er til maskinel brug og Porofin er til gravitations brug. Produkterne virker både på murværk og beton.

Prisen afhænger af murtykkelse, så det er svært at give en meter pris, men en normal halvstens skillevæg koster ca. 500 kr. i materialer pr meter.

Der kan naturligvis være mange tvivlsspørgsmål, der melder sig, så vi anbefaler, at du kontakter os telefonisk, så kan vi styrer jer sikkert igennem fra start til slut.

Kapillær barriere

Den vigtigste egenskab ved kapillær barriere Isophob-K er, at den ikke tilstopper porerne i porøse byggematerialer som konventionelle produkter gør. Produktet gør materialet vandafvisende og efterhånden som væggen tørrer ud, bliver de vandfyldte porer igen fyldt med varm isolerende luft.

Man får derved konstant gavn af de optimale isolerende egenskaber som væggen kan tilbyde, samtidig med at væggen bevarer evnen til at afgive vand i form af vanddamp.

En egenskab der er yderst vigtig for at bevare et godt indeklima, og sikre at væggen forbliver tør. Isophob K afgiver ingen skadelige dampe.

Vil du gerne høre mere om hvordan vi kan hjælpe med præcist dit fugt- og skimmelproblem, eller vil du gerne have et besøg hvor vi kigger på det, så ring til os på tlf. 40 58 81 15. Telefonen er åben fra 7:00 til 20:00.

Brug af Porofin og Isophob

fugtig væg med skimmel
FØR
Væg fri for skimmel efter fugtbehandling
EFTER

Isophob K Fugtspærre

Moderne, effektiv antifugt-behandling til murværk og beton

Isophob K fugtspærre til murværk – et effektivt alternativ til overfladebehandling med puds, eller specialmaling. 20 års garanteret holdbarhed!

Ydervæggene i kældre i eksisterende huse er traditionelt beskyttet mod fugtindtrængen på to måder: Den vandrette, såkaldte horisontalspærre imod opstigende fugt fra undergrunden – og den lodrette, såkaldte vertikalsperre mod indtrængende fugt fra jorden på ydersiden.

Horisontalspærren består oftest af et lag murepap eller folie, som er placeret imellem soklen og første skifte eller imellem andet og tredje skifte.

Vertikalspærren kan ligeledes være tagpap eller en folie og er placeret udenpå muren som en slags mellemlægspapir imellem jorden og muren.

Det kan ofte være vanskeligt at etablere nye fugtspærringer af denne type, når de oprindelige er blevet nedbrudt og ikke længere fungerer efter hensigten. Der kan være praktiske forhindringer, som gør indsatsen kostbar. Også miljømæssige hensyn kan spille ind, idet tagpap ikke længere anses for hensigtsmæssigt.

Alternativer hertil har for eksempel været overfladebehandling med vandtæt puds eller andre former for udvendig og indvendig overfladebehandling. Problemet er, at disse løsninger kun holder kort tid og ofte bare maskerer fugtproblemerne, så muren ser tør ud, men stadig optager fugt nedefra og udefra.

Samtidig er der ingen eller ringe virkning i forbindelse med de stadig hyppigere tilfælde af voldsommer regnskyl, som fører til oversvømmelser. Isohob K fugtspærre er den moderne, effektive antifugt-behandling til murværk og beton. Fugt fordrives fra væggen. Og ny fygt kan ikke trænge ind. Murværket bevarer sin naturlige, isolerende egenskaber. Murværket kan stadig ‘ånde’. Og behandlingen er garanteret effektiv i mindst 20 år. Faktisk blev de første Isophob K Fugtspærrer sat i arbejde for over 45 år siden, og de har stadig fuld virkning.

Isophob K fugtspærre kan både anvendes til nybyggeri og til eksisterende bygninger – og både på ydervægge af tegl, beton og andre porøse, ikke organiske materialer. Virkningen er den samme, effektive. På eksisterende bygninger er der desuden den praktiske fordel, at Isophob K fugtspærre kan sprøjtes ind i væggen indefra. Der skal ikke graves, og det bliver ikke nødvendigt at fjerne f.eks. redskabsskure, terrasser eller beplantning, som står i vejen for de ovenfor nævnte, gammeldags løsninger.

Isophob K fugtspærre injiceres igennem et antal borede huller og fordeler sig jævnt, fordi både tegl, beton og mørtelfuger er porøse materialer med millioner og atter millioner af bittesmå pore. I en tør væg indeholder de små pore kun luft. I en fugtig væg indeholder de vand. I en væg behandlet med Isophob K indeholder de små hulrum og pore, efter endt udtørring igen luft.

Det er kun nødvendigt at behandle den del af muren, der udvendig er dækket af jord.