Løs fugtproblemet og fjern skimmelsvamp

Skimmelsvamp & Fugtproblemer

Skimmelsvamp påvirker vores liv i betydeligt omfang og med stigende tendens. De generer ikke kun ved de grimme pletter på vægge, møbler og andre genstande, men påvirker også vores sundhed. Permanent hoste, altid tilstoppet næse eller hyppig sygdom hos små børn, kan være symptomer på skimmelsvamp.

På den ene side skal man ikke gå i panik ved udbrud af de mindste pletter af skimmelsvamp, for vores immunsystem klarer udmærket en mindre skimmelbelastning, da vi altid er omgivet af skimmelsvamp. Kim-tal på 800 – 1000 (skimmelsvamp) pr. kubikmeter omgivende luft er helt normalt.

På den anden side producerer store mængder skimmelsvamp overordentlig giftige substanser, der i toksicitet kan sammenlignes med klordioxiner eller end da er værre end disse. Ved større skimmelbelastninger, f.eks. ved storfladet skimmeludbrud på vægge, skal man derfor gribe ind hurtigt.

  • Skimmelsvamp er næsten altid følgeskader af fugtproblemer.
  • Den billigste løsning på fugtproblemer kommer med Isophob.
  • Fjernelse af skimmelsvamp i boligen handler i virkeligheden om, at løse fugtproblemet først og fremmest.
  • Dit hus har allerede alle forudsætninger for at forblive skimmelfri, den bliver bare ikke udnyttet og det er det, Isophob hjælper dig med.
Få en løsning på varig bekæmpelse og forebyggelse af fugtproblemer og skimmelsvamp!

Ring på : 40 58 81 15

Løsningen mod Skimmelsvamp

Facaden spiller en yderst vigtig rolle, når det kommer til at bevare eller genskabe det sunde indeklima. En del af boligfugten transporteres nemlig igennem bagmuren og til sidst gennem facaden og ud til det fri.

Denne transport af boligfugt fungerer igennem de såkaldte kapillærer (små revner og hulrum, men tænk på dem som sugerør, det fremmer forståelsen☺). Denne evne til at transportere boligfugten, som kun mineralske byggematerialer besidder, gør at de er de sundeste at bo i. Man kan sige at huset fra starten besidder en næsten automatisk fugtregulator. Der er dog en bagside af medaljen, det er også igennem de små kapillærer, at regnvandet bliver optaget. Regnvandet skal altså fordampe inden fugttransporten, indefra og ud, kan genetableres. Når regnvandet ikke at fordampe imellem bygerne, så bygger regnvandet og boligfugten sig op i murværket og medfører, at der bliver skabt levegrundlag for skimmelsvampen.

Isophob Facadeimprægnering bevarer facadens evne til, at afgive vand i form af damp 100% og samtidig fjernes evnen til at optage regnvand. Efter 3 til 6 måneder efter Isophob F behandlingen er murværket tørret ud og levegrundlaget for skimmelsvampen er væk.

Udover at slippe af med skimmelsvampen, giver det faktisk også en varmebesparelse, da tørt murværk isolerer meget bedre end vådt. Vi kender det fra os selv, bliver trøjen våd fryser vi. Se mere om dette på siden efterisolering.

Hvad kan jeg selv gøre, for at minimere risikoen for skimmelsvamp?

Prøv så vidt muligt at indrette boligen, så tunge møbler så som sofa – klædeskabe og senge ikke står op af ydervægge. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så sørg for at der minimum er en håndsbredde bag møblet til muren.

Hvordan kan jeg vide at jeg har skimmelsvamp?

Synlige tegn er mørke plamager på vægge, som regel omkring hjørner.

Din lugtesans er også et godt værktøj. Der vil som regel være en lidt sur-sødelig lugt. Lidt lige som en gammel kælder. Hvis du er i tvivl, så lad rummes stå nogle timer med lukket døre og vinduer. Dette vil forstærke lugten, hvis der er noget.

Er skimmelsvamp farlig?

Vi mennesker tåler generelt uden problemer en mindre belastning af skimmelsvampesporer. Det er heller ikke alle typer skimmelsvamp, der er farlige for mennesker.

Problemet er, at når der er levegrundlag for skimmelsvamp, så er det kun et spørgsmål om tid, før en farlig en af slagsen begynder at kime. Sidst men ikke mindst er vi mennesker forskellige, nogle kan tåle utrolige høje belastninger og andre slå ud ved selv små belastninger.

Hovedreglen er følgende: Lad være med at gå i panik når fugtproblemet opdages, men sørg for at få løst problemet hurtigst muligt.

Dækker husforsikringen skimmelsvamp?

Hovedreglen er følgende, men tjek din forsikring for en sikkerheds skyld.

Ja, hvis fugtproblemet er en følgeskade af et utæt installation. Det være sig vandrør – tagnedløb – tagbrønde osv.

Nej, hvis problemet ikke kan henvises som følgeskade og årsagen er konstruktionsbetinget. Forudsat at huset opfylder kravet for opførselstidspunktet.

Der er dog en undtagelse fra reglen. Ejerskifteforsikringen dækker ofte, selv om det ikke er en følgeskade af f.eks. et sprunget vandrør.

Årsager til skimmelsvamp på vægge

Som nævnt ovenfor, er det normalt at have nogle hundrede skimmelsvampe pr. kubikmeter luft.

Derfor findes der også i boligvægge, pr. kvadatmeter boligareal, altid nogle hundrede eller tusinde skimmelsvampe, som vi ikke ser på grund af deres lille størrelse. Først når skimmelsvampene formerer sig kraftigt og danner skimmelsvamp plæner med nogle tusinde svampe pr. kvadratmeter, kan vi se dem og gøre noget ved problemet.

Skimmelsvampe er planter og har derfor brug for -som alle levende organismer – de nødvendige omgivelser for formering. Disse er næring, vand og tilstrækkelig temperatur. For temperatur er skimmelsvampe – som vi ved – nøjsomme, for de kan endda formere sig i et køleskab. Som næring tjener organisk materiale – altså f.eks. tapet, tapetlim, celluloselim i indendørs maling, bomuld, træ eller organisk støv. Også i en ren bolig, er der tilstrækkelig med næring på væggene.

Den væsentligste grund til formering af skimmelsvampe er derfor altid tilstedeværelsen af fugt. Denne fugt skal dog stige til en mindsteværdi før svampesporerene kimer.

Denne mindste fugtighedsværdi udgør ved de fleste skimmelsporer 70-80% relativ fugtighed. Kun få skimmelsvampe (Xerosvampe) kimer allerede ved 45% relativ fugtighed.

Når vi ser en skimmelpæne og siger: “Den væg var tør i årtier og blev først fugtig for nogle måneder siden”, er det normalt ikke korrekt. Vi har bare ikke bemærket fugtigheden før nu. Den havde endnu ikke nået det niveau der var nødvendigt for skimmelkiming.

Årsagen til skimmelsvampformering er altså, at der er en tilstrækkelig (mindste)fugtighed til stede i væggen.

Denne fugtighed har, ved skimmelsvampangreb nær gulvet i stuelejligheder, næsten altid sin årsag i opstigende fugt fra kælderetage eller ved ejendomme uden kælder, tilsvarende fra fundamentet.

Denne fugtkilde kan man eliminere langvarigt ved indsprøjtning af Isophob K-horisontalspærre i kælder eller fundament. Man fratager herved skimmelsvampene permanent deres vandforsyning og herved deres vigtigste livsgrundlag.

Skimmelsvampeangreb i hjørner af værelser, nær loft eller bag møbler, også i overetager i huse, beror også på opnåelse af den nødvendige fugt for kiming. Her er det bare ikke opstigende fugt der er årsagen, men den almindelige øgning af vægfugt ved såkaldt boligfugt indefra og regnvand udefra.

Årsagen til at disse problemer er blevet værre i de seneste 20 år, er de idag anvendte tætlukkende vinduer, der har reduceret den tidligere normale luftudskiftning i boligrum betydeligt. Derfor antages eller angives ofte “forkert eller utilstrækkelig udluftning” som årsag til skimmelangreb. Forkert udluftning som årsag er dog enten forkert og ofte baseret på manglende kendskab til afhjælpningsmulighederne. Det kan også være en undskyldning for ikke at udbedre den virkelige årsag.

Årsagen er, som nævnt, politikeres indgriben i den byggekunst der er udviklet gennem århundreder, hvor ”utætte vinduer” tilhørte som en betydelig bestanddel. Hvis man udlufter mere på grund af tætte vinduer, ville man miste en stor del af effekten af de tætte vinduer- energibesparelsen ville gå tabt (udluftet).

Den varige løsning af skimmelproblemet

Man skal altså eliminere den opståede boligfugt (opstået ved rengøring, madlavning, brusebad, blomster, åndedræt m.m.) på anden måde end ved forstærket udluftning og herved eliminere vægfugten indefra. Herudover skal man forhindre at vægfugt øges ved regnvandsoptagelse udefra.

Det sidste punkt er det vigtigste og samtidig løsningen på hele problemet, for regnvandsoptagelsen på facaden og bortskaffelse af boligfugt er nært knyttet til hinanden.

Eliminerer man regnvandsoptagelsen på ydermur uden at lukke porerne i muren, styrer muren selv boligfugttransporten udad, uden at man skal bekymre sig mere om det.

Isophob F er løsningen. Dette produkt forhindrer muren i at optage regnvand, og øger herved fugttransporten inde fra og ud. Denne effekt er så effektiv, at muren udtørrer og derved mister den fugtighed der er nødvendig for kiming af skimmelsporer permanent. Herudover sænkes vægfugten ved disse foranstaltninger til under 1%, altså så langt at man, i forhold til den fugtige væg, opnår en betydelig energibesparelse. For tørre vægge har en betydelig bedre isoleringsevne end våde vægge.

Med den vandfortrængende imprægnering af muren afskaffer man ikke kun livsgrundlaget for skimmelsvampe i boligen, men sparer også kraftigt på energien og herved penge.

Skimmelsvamp på væg

Hvordan kan vi hjælpe dig

For det første kan vores fagfolk fastlægge årsagerne og deres andel af det samlede problem. Hertil hører meget stor erfaring med fugtproblemer og det nødvendige udstyr. Vi råder med vores tætningssystemer over yderst virksomme metoder til langfristet forhindring af ydre vandpåvirkninger. Når vi siger langfristet, betyder det at vi garanterer effekten i 20 år og ved af vores lange erfaring, at den holder mere end 40 år.

Udfyld kontaktformularen for at få et uforpligtende tilbud, eller ring og hør, om vi kan hjælpe dig af med problemet på tlf. 40 58 81 15.