Løs fugtproblemet og fjern skimmelsvamp

Skimmelsvamp & Fugtproblemer

Skimmelsvamp påvirker vores liv i betydeligt omfang og med stigende tendens. De generer ikke kun ved de grimme pletter på vægge, møbler og andre genstande, men påvirker også vores sundhed. Permanent hoste, altid tilstoppet næse eller hyppig sygdom hos små børn, kan være symptomer på skimmelsvamp.

På den ene side skal man ikke gå i panik ved udbrud af de mindste pletter af skimmelsvamp, for vores immunsystem klarer udmærket en mindre skimmelbelastning, da vi altid er omgivet af skimmelsvamp. Kim-tal på 800 – 1000 (skimmelsvamp) pr. kubikmeter omgivende luft er helt normalt.

På den anden side producerer store mængder skimmelsvamp overordentlig giftige substanser, der i toksicitet kan sammenlignes med klordioxiner eller end da er værre end disse. Ved større skimmelbelastninger, f.eks. ved storfladet skimmeludbrud på vægge, skal man derfor gribe ind hurtigt.

  • Skimmelsvamp er næsten altid følgeskader af fugtproblemer.
  • Den billigste løsning på fugtproblemer kommer med Isophob.
  • Fjernelse af skimmelsvamp i boligen handler i virkeligheden om, at løse fugtproblemet først og fremmest.
  • Dit hus har allerede alle forudsætninger for at forblive skimmelfri, den bliver bare ikke udnyttet og det er det, Isophob hjælper dig med.
Få en løsning på varig bekæmpelse og forebyggelse af fugtproblemer og skimmelsvamp!

Ring på : 40 58 81 15

Løsningen mod Skimmelsvamp

Facaden spiller en yderst vigtig rolle, når det kommer til at bevare eller genskabe det sunde indeklima. En del af boligfugten transporteres nemlig igennem bagmuren og til sidst gennem facadeng ud til det fri.

Denne transport af boligfugt fungerer igennem de såkaldte kapillærer (små revner og hulrum, men tænk på dem som sugerør, det fremmer forståelsen☺). Denne evne til at transportere boligfugten, som kun mineralske byggematerialer besidder, gør at de er de sundeste at bo i. Man kan sige at huset fra starten besidder en næsten automatisk fugtregulator. Der er dog en bagside af medaljen, det er også igennem de små kapillærer, at regnvandet bliver optaget. Regnvandet skal altså fordampe inden fugttransporten, indefra og ud, kan genetableres. Når regnvandet ikke at fordampe imellem bygerne, så bygger regnvandet og boligfugten sig op i murværket og medfører, at der bliver skabt levegrundlag for skimmelsvampen.

Isophob Facadeimprægnering bevarer facadens evne til, at afgive vand i form af damp 100% og samtidig fjernes evnen til at optage regnvand. Efter 3 til 6 måneder efter Isophob F behandlingen er murværket tørret ud og levegrundlaget for skimmelsvampen er væk.

Udover at slippe af med skimmelsvampen, giver det faktisk også en varmebesparelse, da tørt murværk isolerer meget bedre end vådt. Vi kender det fra os selv, bliver trøjen våd fryser vi. Se mere om dette på siden efterisolering.

Hvad kan jeg selv gøre, for at minimere risikoen for skimmelsvamp?

Prøv så vidt muligt at indrette boligen, så tunge møbler så som sofa – klædeskabe og senge ikke står op af ydervægge. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så sørg for at der minimum er en håndsbredde bag møblet til muren.

Hvordan kan jeg vide at jeg har skimmelsvamp?

Synlige tegn er mørke plamager på vægge, som regel omkring hjørner.

Din lugtesans er også et godt værktøj. Der vil som regel være en lidt sur-sødelig lugt. Lidt lige som en gammel kælder. Hvis du er i tvivl, så lad rummes stå nogle timer med lukket døre og vinduer. Dette vil forstærke lugten, hvis der er noget.

Er skimmelsvamp farlig?

Vi mennesker tåler generelt uden problemer en mindre belastning af skimmelsvampesporer. Det er heller ikke alle typer skimmelsvamp, der er farlige for mennesker.

Problemet er, at når der er levegrundlag for skimmelsvamp, så er det kun et spørgsmål om tid, før en farlig en af slagsen begynder at kime. Sidst men ikke mindst er vi mennesker forskellige, nogle kan tåle utrolige høje belastninger og andre slå ud ved selv små belastninger.

Hovedreglen er følgende: Lad være med at gå i panik når fugtproblemet opdages, men sørg for at få løst problemet hurtigst muligt.

Dækker husforsikringen skimmelsvamp?

Hovedreglen er følgende, men tjek din forsikring for en sikkerheds skyld.

Ja, hvis fugtproblemet er en følgeskade af et utæt installation. Det være sig vandrør – tagnedløb – tagbrønde osv.

Nej, hvis problemet ikke kan henvises som følgeskade og årsagen er konstruktionsbetinget. Forudsat at huset opfylder kravet for opførselstidspunktet.

Der er dog en undtagelse fra reglen. Ejerskifteforsikringen dækker ofte, selv om det ikke er en følgeskade af f.eks. et sprunget vandrør.

Hovedårsagen til skimmelsvamp, og det eneste vi effektivt kan styre, er fugten

Skimmelsvampe er som alle levende organismer, hvor nødvendige livsbetingelser skal være til stede. Disse er næring, vand og tilstrækkelig temperatur. Som næring tjener organisk materiale – altså f.eks. tapet, tapetlim, celluloselim i indendørs maling, bomuld, træ eller organisk støv. Også i en ren bolig er der tilstrækkelig med næring på væggene.

Af de 3 årsager er fjernelsen af fugten den meste effektive løsning for, at fjerne skimmelvækst og i de fleste tilfælde den eneste, hvis der samtidig skal kunne leves en normal tilværelse i boligen.

De mest almindelige fugtkilder er facadens regnvandsoptag – opstigende grundfugt – forkert indretning dvs brug af boligen samt byggefejl.

Skimmelsvamp på væg

Den varige løsning mod fugt og skimmel

Vi skal have givet dig, som beboer af boligen, forståelsen for hvad korrekt brug / indretning af boligen indebærer.

  • Potteplanter er helt ok, men det må ikke blive til en botanisk have.
  • Store tykke møbler som sofaen og sengen bør som regel ikke stå helt op af ydervæggen.
  • Der skal sikres ordentlig ventilation af især badeværelset. Tørring af tøj går som regel ikke indvendig.
  • Der skal holdes varme på hele boligen osv.

Det lyder måske af mange krav, men vores oplevelse er, at de fleste faktisk allerede opfylder de fleste af kravene, når vi kommer ud. Der leves et normalt liv i boligen og alligevel er der fugtproblemer.

Årsagen er som oftest, at regnvandsbelastningen på husets facader er alt for høj. Regnvandet blokkerer for fugttransporten indefra og ud og resultatet er, at boligfugten ophobes i ydervæggene og giver liv til skimmelsvampen. Med en Isophob Facadeimprægnering tørrer facaden ud og fugttransporten indefra og ud genoptages. Huset tørrer ud og skimmelsvampen har mistet sit levegrundlag. I tilgift falder varmeforbruget lidt og kravene til beboer adfærd lempes lidt, da huset tåler en noget højere indvendig belastning.

Det kan også være opstigende grundfugt som vi forholdsvis simpelt kan standse med en Isophob K fugtspærre.

Sidst men ikke mindst går vi huset igennem for bygningsfejl. Noget vi har stor erfaring i, for hvis vi drejer vores kasket med fugttekniker en halv omgang, står der Murerfirmaet Birger Hansen Og Søn APS. Vi har i skrivende stund beskæftiget os med blandt andet renovering af ældre huse i 49 år, så vi har opbygget en solid mængde erfaring.

Hvordan kan vi hjælpe dig

For det første kan vores fagfolk fastlægge årsagerne og deres andel af det samlede problem. Hertil hører meget stor erfaring med fugtproblemer og det nødvendige udstyr. Vi råder med vores tætningssystemer over yderst virksomme metoder til langfristet forhindring af ydre vandpåvirkninger. Når vi siger langfristet, betyder det at vi garanterer effekten i 20 år og ved af vores lange erfaring, at den holder mere end 40 år.

Udfyld kontaktformularen for at få et uforpligtende tilbud, eller ring og hør, om vi kan hjælpe dig af med problemet på tlf. 40 58 81 15.