Vandtætte Støbeskel

Den normale måde at lave vandtætte støbeskel på, er med specielle fugebånd eller efterfølgende injekcering med epoxy i støbeskellet. Disse metoder er kostbare og kræver en minimums lagtykkelse på 15 til 20 cm. Med Plastapox UH er der ingen minnimums lagtykkelse. Det muliggører støbningen af brede overkørlser, en metode der ofte benyttes når eventuelt væskespild skal sikres mod at trænge ud fra opbevaringsrummet.

Andvendes Plastapox UH betonbinder i forbindelse med støbearbejde i forskalling, er anvendelsen følgende. Umidelbart inden betonen kommer i formen hældes Plastapox UH betonbinder på støbeskellet i stripe på mindst 50 % af bredden. På grund af den kraftige vedhæfteningsevne er det vigtigt at behandle forskallingen med formolie. Et lodret støbeskel behandles med rulle eller pensel i hele bredden.

Betonbinder

Repationer af betonskader – opretning af slunder og lægning af slidlag er alle opgaver der kræver en kraftig hæftebro mellem ny og gammel beton. Det er en opgave som Plastapox UH løser perfekt.

Støbeskel lavet med Plastapox UH er så stærke, at eventuelle brud vil ske uden for støbeskellet. Det samme er tilfællet for selv tynde slidlag.

Brugen af Plastapox UH gør det muligt at lave påstøbninger næsten ud i nul. En lagtykkelse på under 1,5 gange kornstørelsen er nok.

Reparation af beskadiget overflader med betonbinder.

Sådanne skader kan effektivt og økonomisk blive reperaet med Plastapox UH. Efter en grundig rengøring af overfladen hvor alle løse partikler fjernes, påføres Plastapox UH. En passende reperationsmørtel, der er egnet til formålet påføres vådt i vådt.

Plastapox UH betonbinder kan ikke erstatte en uegnet mørtel.

Repation af hjørner og kanter med betonbinder
Denne slags skader reperes som ovenstående, dog er valget af mørtel særlig vigtig i dette tilfælle. Forstærkning af reperetionsmørtlen med med enten glas- eller stålfibre anbefaldes.
Opretning af slunder og etablering af fald
På betongulve uden svær belastning er det muligt at rette slunder op helt ned i en lagtykkelse på 1 mm ved anvendelsen af en reperationsmørtel med en kornstørrelse på 0,8 mm.
Ved svært belastet gulve er det nødvendigt at fjerne ca 10mm af den gamle beton så den nye reperationsmørtel kan få en kornstørrelse på 8 mm.
Krav til overfladen med betonbinder
For at opnå et optimalt resultat er det vigtigt, at overfladen er fri for løse partikler. Slamlag og skadet beton renses bedst med en højtryksrenser med et arbejdstryk på 150 til 200 bar. Fedt og olie fjernes ligeledes med en højtryksrenser eller en damprenser, hvor der er tilsat ca 5 % Lotuclean N. Lotuclean N skal virke ca. en halv time inden der skylles efter med riglige mængder rent vand. Damprenseren dur ikke til at fjerne løse pertikler pga. af det lave arbejdstryk.
Er betonen gennemvædet af olie og fedt er ovenstående rensemetode ikke tilstrækkelig. İ sådanne tilfælle skal den såkalde flash-ray rensemetode bruges. Det er en metode hvor olie og fedt brændes væk. På den måde kan man rense betonen til en dybte på 10 til 20 mm. Efterfølgende behandling skal ske inden for 48 timer, da den kapillær sugekraft ellers har trukket et nyt lag olie op.
Samling af færdig støbt elementer
Skal der laves en vandtæt samling mellem færdigstøbte elementer, er Plastapox UH betonbinder et godt valg. Skal der samles elementer med et fer og not system placeres noten nederst så det er muligt at fylde den ca. halvt op med Plastapox UH. På den måde sænkes feren ned i blandingen og der opnåes en 100 % tæt samling.
Skal der laves en vandret samling af elementer uden fer og not blandes tørt fint støbesand og Plastapox UH i et blandingsforhold på 70/30 ( 30 % Plastapox UH.) Den færdige blanding udlægges i et ca 1 cm tykt lag og elementet sænkes ned i den friske blanding.

Anvendelse

Plastapox UH er et tokomponent produkt der leveres i to forskellige beholdere.

Komponent A og B som blandes i vægtforhold 1 : 1 ( 1000 ml epoxy og 1100 ml hærder.) De to dele blandes omhyggelig og anvendes inden for ca 30 til 40 min. Når blandingen påføres kold beton er åbningstiden til 2 til 3 timer.

Plastapox UH skal stadig være våd ( klistret ) når den friske beton påføres, når blandingen er tørret påføres et nyt lag inden støbning. Fordellingen sker nemmest ved at hælde færdigblandet Plastapox UH ud i små søer og fordele matrialet derfra med en malerrulle. På denne måde må et forbrug på 200 -250 ml. pr. m2 påregnes.

Skal store områder behandles, kan man med fordel bruge en tokomponent luftløs sprøjte da den giver et forbrug på 80 til 100 ml pr m2. Maskinen er kun rentabel hvis man ofte behandler store områder.